Biosil có thể sản xuất những loại silica nào?

Sản phẩm Nano Silica của Biosil là một dạng silica vô định hình tổng hợp từ trấu, được sản xuất theo quy trình ướt, tồn tại ở dạng bột nano siêu mịn và có màu trắng.

Bạn muốn biết thêm về các loại silica? Vui lòng bấm vào đây để biết thêm thông tin về phân loại silica hiện tại của Biosil.

  • LinkedIn
  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter

© 2020 | Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển BSB. Toàn bộ bản quyền thuộc BSB.