Biosil là gì?

Biosil là sản phẩm Nano Silica vô định hình được sản xuất từ trấu và có thể được ứng dụng làm phụ gia đặc biệt cho nhiều ngành công nghiệp như Sơn & Chất phủ, Cao su & Nhựa, Mỹ phẩm, Nông nghiệp, Mực in, v.v.

 

Biosil là nano silica được sản xuất thương mại đầu tiên trên thế giới từ trấu.

 

Bạn muốn biết thêm về BSB và các sản phẩm Biosil của chúng tôi? Vui lòng nhấp vào đây để tải xuống Biosil Profile của chúng tôi.

  • LinkedIn
  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter

© 2020 | Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển BSB. Toàn bộ bản quyền thuộc BSB.