MATTING AGENT

THE PAINT

THE GAIN

thin film

high solid

SYSTEMS

water-borne

solvent-based

effect on weathering

easy dispersibility

low-VOC

THE PAINT & CHALLENGES

VOC-free

formation of hard sediments

anti-settlement properties

wetting and dispersing

increase of viscosity

 • Hiệu quả phủ cao và kiểm soát độ bóng tốt

 • Độ mịn bề mặt tuyệt vời

 • Cải thiện khả năng chống mài mòn và hóa chất

 • Độ tinh khiết cao từ nguồn gốc hữu cơ

 • Cấu trúc dạng nano tốt

 • Phân bố hạt chặt chẽ

 • Dễ dàng kết hợp trong nhiều ứng dụng khác nhau

 • Thích hợp cho công thức chất chống lắng

 • LinkedIn
 • YouTube
 • Facebook
 • Twitter

© 2020 | Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển BSB. Toàn bộ bản quyền thuộc BSB.