Những lợi ích của việc sử dụng Biosil làm phụ gia sơn & chất phủ là gì?

Sử dụng Biosil làm phụ gia sơn & chất phủ, khách hàng sẽ có những lợi ích sau nhưng không giới hạn:

  • Tạo ra các sản phẩm vượt trội bằng cách áp dụng các công nghệ sơn nano mới nhất.

  • Giảm chi phí sản xuất bằng cách áp dụng các công thức đặc biệt hiệu suất cao.

  • Góp phần phát triển bền vững bằng cách sử dụng các nguyên liệu sinh học từ nguồn nguyên liệu sinh học tái tạo khối lượng lớn: trấu.

 

Bạn muốn biết thêm về những lợi ích của Biosil đối với các ứng dụng sơn & chất phủ?

 

Vui lòng bấm vào đây để tải xuống Biosil Profile của chúng tôi.

  • LinkedIn
  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter

© 2020 | Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển BSB. Toàn bộ bản quyền thuộc BSB.